Film Oferta FVA I love KR I love WA Projekty Kontakt
 
 
Strona Główna »

85 Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Uroczystość odbyła się w dniu 7 października 2009 r. w pawilonie sportowo- dydaktycznym ul. Rakowicka 27
Program:
 • Gaude Mater Polonia
 • Nadanie sztandaru Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
 • Przemówienie JM Rektora
 • Odczytanie nadesłanych adresów gratulacyjnych
 • Immatrykulacja studentów I roku
 • Gaudeamus Igitur
 • Wręczenie medali i odznaczeń pracownikom Uczelni
 • Wręczenie Nagrody im. E. Kwiatkowskiego
 • Przemówienie Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego
 • Wykład inauguracyjny prof. Tadeusza Sikory na temat: "Zapewnienie jakości. Od Biblii do ISO 22000"
 • Hymn Państwowy