Film Oferta FVA I love KR I love WA Projekty Kontakt
 
 
Strona Główna »

86 Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


W programie tegorocznej inauguracji roku znalazły się m.in.:
  • Gaude Mater Polonia
  • Przemówienie JM Rektora
  • Przemówienie Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Gaudeamus Igitur
  • Wręczenie medali i odznaczeń pracownikom Uczelni
  • Przemówienie Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego
  • Wykład inauguracyjny dr hab. Anny Karwińskiej, prof. UEK
  • Hymn Państwowy
Podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego oficjalnie wręczono także Nagrodę im. E. Kwiatkowskiego przyznawaną dziennikarzom za najlepszy utwór o tematyce ekonomicznej. Laureatem XV edycji Nagrody został Wawrzyniec Smoczyński z "Polityki".