Film Oferta FVA I love KR I love WA Projekty Kontakt
 
 
Strona Główna »

"Świat przed katastrofą" Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym - wystawa

Żydowscy obywatele Krakowa przed wojną stanowili jedną czwartą mieszkańców miasta. Byli wyraźną wspólnotą, a jednocześnie bardzo się między sobą różnili. Wbrew powszechnemu stereotypowi nie wszyscy mieszkali na Kazimierzu, nie wszyscy mówili w jidysz, nie wszyscy nosili tradycyjny ubiór. Niektórzy angażowali się w działalność samorządową Krakowa. Jedni handlowali starzyzną lub mieli niewielkie warsztaty rzemieślnicze. Inni zostawali lekarzami, prawnikami, architektami, profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze inni prowadzili sklepy, hotele albo małe fabryczki. O tym wszystkim była wystawa "Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym". Materiały filmowe towarzyszące wystawie (wspomnienia) i archiwalia.