Film Oferta FVA I love KR I love WA Projekty Kontakt
 
 
Strona Główna »

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Świat przed katastrofą”

Konferencja "Przywracanie pamięci". Przemiany ustrojowe i ekonomiczne w Europie Środkowej po 1989 przyczyniły się do ponownego odkrycia bogatego dziedzictwa kultury żydowskiej. Uczestnicy konferencji podjęli analizę zagadnień związanych z reinterpretacją tego dziedzictwa w nowych realiach społeczno-gospodarczych – z perspektywy większych historycznych miast regionu i ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska komercjalizacji i komodyfikacji. Miejscem konferencji była Sala Rady Miasta Krakowa w Urzędzie Miasta Krakowa.

Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej. Odzyskać pamięć. Przyszłość żydowskiego dziedzictwa w Krakowie.
konferencje - 25-26.06.2007 - czas 50:08 min. spotkanie - 6.11.2007 - czas 17 min.

Spotkanie "Odzyskać pamięć". Przyszłość żydowskiego dziedzictwa w Krakowie. Dyskusja z udziałem Edyty Gawron i Henryka Halkowskiego. Spotkanie na którym Henryk Halkowski zprezentował swą idee Instytutu Aszkenazyjskiego w Krakowie. Prowadzenie: Prof Jacek Purchla