Film Oferta FVA I love KR I love WA Projekty Kontakt
 
 
Strona Główna »

Pierwszej rocznicy działalności Narodowego Centrum Nauki

Druga część uroczystości rocznicowych odbyła się w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. W gali urodzinowej NCN wzięli udział m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji wspierających badania naukowe, władze wojewódzkie i samorządowe Małopolski oraz członkowie Rady, dyrekcja i pracownicy NCN. Głos zabrali Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk oraz Prof. dr hab. Michał Karoński.