Film Oferta FVA I love KR I love WA Projekty Kontakt
 
 
Strona Główna »

Polska Izba Książki PIK-OWY LAUR 2010 uroczystość wręczenia nagród - Beata Kęczkowska i Cezary Łasiczka

PIK-owy Laur jest jedyną nagrodą dla dziennikarzy przyznawaną przez wydawców zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki za skuteczną promocję książek i czytelnictwa w prasie i mediach elektronicznych.
Jury konkursu w składzie: prof. Maria Poprzęcka (UW), dr Piotr Marciszuk (Prezes PIK, Wiceprezydent Federacji Wydawców Europejskich), Aldona Zawadzka (Wiceprezes PIK), Piotr Sagnowski (Wiceprezes PIK), dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej) i Rafał Skąpski (Prezes PTWK) nominowało do nagrody sześciu dziennikarzy:
Za promowanie książek i czytelnictwa w prasie: Beata Kęczkowska (Gazeta Wyborcza), Tomasz Łubieński (Nowe Książki), Justyna Sobolewska (Polityka)
Za promowanie książek i czytelnictwa w mediach elektronicznych: Jarosław Kuisz (Kultura Liberalna), Cezary Łasiczka (TOK FM), Ewa Świerżewska (Qlturka.pl)


Wykład okolicznościowy wygłosił Michał Maciej Rusinek (ur. 31 stycznia 1972) - literaturoznawca, tłumacz, pisarz. Sekretarz Wisławy Szymborskiej. W latach 1991-1996 studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2002 roku otrzymał stopień doktora na podstawie pracy Między klasyczną retoryką a ponowoczesną retorycznością. Pracuje w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ.