Film Oferta FVA I love KR I love WA Projekty Kontakt
 
 
Strona Główna »

"Rembrandt i konkurenci" grafika Niderlandzka XVII wieku - filmy towarzyszące wystawie

Rembrandt van Rijn (1606-1669), najsławniejszy malarz świata, jest powszechnie uważany również za najwybitniejszego akwaforcistę. Wykonał około 300 grafik, malowniczo łącząc w swoich pracach różne techniki graficzne. Akwaforty Rembrandta pokazane zostały tutaj na tle jego życia zilustrowanego dziełami sztuki z epoki.

biografia Rembrandta spotkanie z widzami

Akwaforta, kwasoryt – technika graficzna wklęsła, także odbitka otrzymana tą techniką. Polega na wykonaniu metalowej formy drukowej z rysunkiem uzyskanym za pomocą trawienia. Płytę miedzianą lub cynkową pokrywa się nierozpuszczalnym w kwasie werniksem akwafortowym i następnie wykonuje się rysunek stalową igłą odsłaniając powierzchnię metalu. Przez zanurzenie płyty w kwasie następuje wytrawienie wgłębnego rysunku na płycie. Po trawieniu i usunięciu werniksu w płytę wciera się farbę drukową, która zatrzymuje się tylko w wytrawionych zagłębieniach. Wciśnięta w wytrawione zagłębienia płyty farba przeniesiona zostaje pod naciskiem w prasie wklęsłodrukowej na papier. Film "Akfaforta" towarzyszący wystawie.