Film Oferta FVA I love KR I love WA Projekty Kontakt
 
 
Strona Główna »

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

88 Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie miała miejsce w dniu 8 października 2012.
- Gaude Mater Polonia
- Przemówienie prof. UEK dr. hab. inż. Andrzeja Chochoła, JM Rektora UEK
- Immatrykulacja studentów I roku
- Gaudeamus Igitur
- Wręczenie medali i odznaczeń pracownikom Uczelni
- Wręczenie Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
- Przemówienie Przewodniczącej Parlamentu Studenckiego UEK
- Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Marka Lisińskiego na temat Problemy współczesnego zarządzania z perspektywy 100-lecia nauk o zarządzaniu
- Hymn państwowy