Film Oferta FVA I love KR I love WA Projekty Kontakt
 
 
Strona Główna »

Konkurs na "Turystyczny znak jakości" niezrealizowany

miał na celu podniesienie jakości oferty turystycznej i produktu turystycznego w wielo branżowym corocznym konkursie wyłaniającym najlepszych w danej dziedzinie.

  1. Projekt konkursu
  2. Regulamin konkursu
  3. Pisma w tej sprawia

Projekt budził zainteresowanie i po entuzjastycznym przyjęciu przez dyrektora wydziału promocji Bogusława Sobczuka upadł na etapie poszukiwań jego finansowania z braku środków w budżecie miasta.